Açılış Konuşmaları

Panel – Millî Enerji Bağlamında Türkiye Hidrokarbon Sektörü

Deniz Operasyonları Servis Hizmetleri ve İş Güvenliği / Çevre Koruma (İGÇK) Hizmetleri Oturumu

Petrol Sahası Kimyasalları Oturumu

Teknoloji ve Sistemler Oturumu

Yüzey Üretim Sistemleri / Kuyu Pompa Sistemleri Oturumu

Kara Alanları, Kuyu Sondaj / Tamamlama – Ekipmanları Oturumu

Kara Alanları, Kuyu Sondaj / Tamamlama – Servis Hizmetleri Oturumu

TP-OTC ve Derin Deniz Sondaj Servisleri Oturumu

Menü