Panel – Millî Enerji Bağlamında Türkiye Hidrokarbon Sektörü

Deniz Operasyonları Servis Hizmetleri ve İş Güvenliği / Çevre Koruma (İGÇK) Hizmetleri Oturumu

Kara Alanları, Kuyu Sondaj / Tamamlama – Ekipmanları Oturumu

Kara Alanları, Kuyu Sondaj / Tamamlama – Servis Hizmetleri Oturumu

Menü